;

نرم افزار و برنامه موبایل برای پزشکان مطب کلینیک و درمانگاه

بدون نیاز به وجود کامپیوتر و فقط با موبایل، پزشک می‌تواند از تمام امکانات نرم‌افزار همیار پزشک بهره ببرد که درواقع این نرم‌افزارها  درحال‌توسعه پیدا کردن برای استفاده شخصی برای خود پزشک است  که  بتواند در تمام طول عمر اطلاعات و پرونده‌های بیماران خود را مدیریت کند و از خیلی  از امکاناتی که پیوسته با گذر زمان در به‌روزرسانی‌ها و ارتقاء نرم‌افزار  برای پزشکان توسط شرکت ما ارائه می‌شود بهره ببرد

توضیحات مربوط به برنامه موبایل در مجموعه نرم افزار های همیار پزشک جی ایکس ترا gxtera را می توانید در این قسمت مشاهده کنید این برنامه برای پرونده سازی بیمار است .