;

نوشتن پرونده بیماران با قلم دیجیتال و قلم نوری نرم افزار مطب gxtera

قبلاً به ما می‌گفتن فارسی را پاس بداریم ما  مفهوم این جمله را به‌درستی متوجه نمی‌شدیم ولی بعدازاینکه وارد بازار کار  شدیم فهمیدیم که چقدر خوب بود که همه معنا و مفهوم این جمله را به‌درستی  می‌فهمیدند آن موقع شاید جای کلماتی مانند دزدی، دروغ و کلاه برداری را  کلماتی مانند زرنگی، باهوشی، گرگ بودن و غیره نمی‌گرفت و شاید الآن حال  کشورمان خیلی بهتر از اینی که هست می‌بود. 

قبلاً به ما می‌گفتن فارسی را پاس بداریم ما مفهوم این جمله را به‌درستی متوجه نمی‌شدیم ولی بعدازاینکه وارد بازار کار شدیم فهمیدیم که چقدر خوب بود که همه معنا و مفهوم این جمله را به‌درستی می‌فهمیدند آن موقع شاید جای کلماتی مانند دزدی، دروغ و کلاه برداری را کلماتی مانند زرنگی، باهوشی، گرگ بودن و غیره نمی‌گرفت و شاید الآن حال کشورمان خیلی بهتر از اینی که هست می‌بود. مجموعه نرم‌افزارهای همیار پزشک دارای قابلیت پشتیبانی از قلم‌های نوری و هم ‌قلم‌های مخصوص موبایل و تبلت است. در مورد قلم نوری چقدر اطلاعات دارید؟ آیا می‌دانستید انواع مختلف قلم نوری‌ چه برای یادداشت و چه برای طراحی برای انواع مختلف دستگاه‌ها (موبایل، تبلت و کامپیوتر) وجود دارد و در قلم‌های مخصوص یادداشت می‌توان بر روی کاغذ (که می‌تواند دفترچه بیمه بیمار باشد) یادداشتی نوشت (نسخه‌ی بیمار را نوشت) و یک نسخه از آن در پرونده‌ی بیمار ذخیره شود. در پست‌های بعدی از عملکرد قلم نوری در مجموعه نرم‌افزار همیار پزشک، فیلم تهیه می‌شود و در این صفحه اینستاگرام قرار می‌گیرد که بتوانید ببینید که چگونه پزشک می‌تواند فرم‌های خاص بیماران را در نرم‌افزار انتخاب کند و آن را با قلم نوری یا قلم‌های مخصوص موبایل و تبلت به‌راحتی تکمیل کند و در پرونده‌ی بیمار ذخیره نماید. .
مجموعه  نرم‌افزارهای همیار پزشک دارای قابلیت پشتیبانی از قلم‌های نوری و هم  ‌قلم‌های مخصوص موبایل و تبلت است. در مورد قلم نوری چقدر اطلاعات دارید؟  آیا می‌دانستید انواع مختلف قلم نوری‌ چه برای یادداشت و چه برای طراحی  برای انواع مختلف دستگاه‌ها (موبایل، تبلت و کامپیوتر) وجود دارد و در  قلم‌های مخصوص یادداشت می‌توان بر روی کاغذ (که می‌تواند دفترچه بیمه بیمار باشد) یادداشتی نوشت (نسخه‌ی بیمار را نوشت) و یک نسخه از آن در پرونده‌ی  بیمار ذخیره شود.
در پست‌های بعدی از عملکرد قلم نوری در  مجموعه نرم‌افزار همیار پزشک، فیلم تهیه می‌شود و در این صفحه اینستاگرام  قرار می‌گیرد که بتوانید ببینید که چگونه پزشک می‌تواند فرم‌های خاص  بیماران را در نرم‌افزار انتخاب کند و آن را با قلم نوری یا قلم‌های مخصوص  موبایل و تبلت به‌راحتی تکمیل کند و در پرونده‌ی بیمار ذخیره نماید.
.